De club is opgericht op 26 mei 1926 met als benaming "De Rapste Wint" en met als voornaamste doelstelling (uit de toenmalige statuten):

"De veloclub heeft voor doel alle middelen aan te wenden ter ontwikkeling der wielersport, toerisme en sport. Te dien einde zal de club in de mate van het mogelijke, uitstappen in groep en koersen inrichten, alsook deelnemen aan wielerfeesten door andere clubs ingericht."

De naam van de club werd in 1952 gewijzigd in "Rennersclub Korbeek-Lo".

Volgens verslagen van vergaderingen werden de doelstellingen van de club nageleefd tot in het jaar 1972. Dat jaar werden geen vergaderingen gehouden aangezien de club geen activiteiten meer organiseerde. Ook het jaar 1973 was een jaar van inactiviteit.

In 1974 kwam daar verandering in. Tussen pot en pint werd er toen tussen enkele leden die nog actief wensten te blijven, en enkele niet-leden die actief wilden worden, een overeenkomst gemaakt om de club nieuw leven in te blazen. In die periode werden overal wielertoeristenclubs opgericht. Iedereen met een aankomend buikje probeerde dat met fietsten weg te krijgen, wat voor sommigen nog lukte ook.

Op 9 februari 1974 werd op een algemene vergadering beslist om voortaan het wielertoerisme te beoefenen. Het ledenaantal steeg met de week, nl. van 27 naar 62 leden in datzelfde jaar. De club was aan een tweede jeugd begonnen. 

Het jaar 2004 werd een nieuwe mijlpaal in het bestaan van de club. De club, die altijd als een feitelijke vereniging heeft bestaan, werd op 2 februari 2004 een VZW. 

We zijn nu 2023 en de club bloeit als nooit tevoren met sinds 2016 een nieuwe, verjongde en gemotiveerde bestuursploeg.


1975:  Gymkana - behendigheidsproeven op de fiets + tijdrit + randanimatie

1975

1978:  Beklimming Kemmelberg tijdens eerste 3daagse

1978

1988:  21-23 Juli Driedaagse Rodeberg - een van onze eerste driedaagsen in de Vlaamse Ardennen

1988


1989:  Nog een krantenartikel en foto uit 1989

1989