1. Ieder lid wordt verondersteld onderstaande afspraken te kennen en na te leven.

 2. Het lidmaatschap

 3. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 47 euro. Het bedrag van het lidgeld kan door het bestuur herzien en aangepast worden.

 4. Darenboven moet een vergunning afgesloten worden bij Cycling Vlaanderen. Het lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen bevat ook een verzekering.

 5. Om aan de fietsuitstappen te mogen deelnemen moet het lidgeld betaald zijn. Wie geen lid is krijgt echter de mogelijkheid om aan twee fietsuitstappen deel te nemen zonder lid te zijn. Na twee vrijblijvende deelnames beslissen zij om al dan niet lid te worden en zich, via het bestuur, in regel te stellen.

 6. De voorwaarden van de Cycling Vlaanderen zijn te raadplegen op de Cycling Vlaanderen website. Bij een ongeval kan de club niet aansprakelijk gesteld worden.

 7. De fietsuitstappen

 8. Er wordt in vier groepen gefietst afhankelijk van het aantal deelnemers. Vertrek en aankomst van een rit vinden steeds plaats aan het clublokaal, TC De Mol, Oudebaan 282, in Leuven.

 9. Na iedere rit dienen de deelnemers zich in te (laten) schrijven op de deelnemerslijst die zich in het clublokaal bevindt. Dit kan ook nog tot de volgende dag via email aan bestuur_at_rennersclub.be. Deze lijst is nodig om clubstatistieken te verzamelen en om zogeheten clubpunten toe te kennen. 

 10. Veiligheid primeert. Het Belgisch verkeersreglement wordt strikt nageleefd. Bij ritten in het buitenland wordt de wegcode van dat land geëerbiedigd. Groepsgeest, enkele interne afspraken en gezond verstand maken de ritten verder aangenaam en tegelijk veilig. Pro-actief, defensief en gedisciplineerd fietsen staat voorop.

 11. De gemiddelde snelheid van de groepen is afhankelijk van de aard van het parcours. Deze gemiddelde snelheden zullen voor de respectievelijke groepen 1, 2, 3 en 4 schommelen rond 30km/u, 28km/u, 26km/u en 22km/u. Belangrijk is dat de groepsdynamiek niet verstoord wordt door individuen die de snelheid de hoogte injagen. Omgekeerd zijn leden, die week na week moeten harken om in een bepaalde groep mee te kunnen, beter af in een lagere groep.

 12. Indien een fietser de groep vroegtijdig wil verlaten of een fysiek of mechanisch probleem heeft, moet hij dit laten weten.

 13. Bij pech of ongeval wordt er samen gestopt door de ganse groep tot alles terug in orde is.

 14. Indien twee groepen samen rijden omdat een van beide groepen te klein is, worden altijd de gewoonten en geplogenheden van de zogeheten lagere groep gevolgd en toegepast.

 15. De fietsuitstappen zullen voor het ganse jaar in één kalender vastgelegd worden door het bestuur. Die kalenders is beschikbaar op de website www.rennersclub.be.

 16. Indien de aankomst van een rit voorzien is op een andere plaats dan TC De Mol, zal dit bij het vertrek van de rit meegedeeld worden.

 17. Elk lid verbindt zich ertoe om de natuur te respecteren en geen niet-organisch afval (verpakkingen en dergelijke) achter te laten langs de weg.

 18. Fietskleding

 19. Het dragen van een fietshelm is verplicht.

 20. Om de uniformiteit te bewaren en uit respect voor de clubsponsors, is elk lid, tijdens de op de clubkalender vermelde fietsuitstappen, verplicht te rijden in de recentste uitgave van de kleding van de club (correcte trui én broek). Leden, niet in deze clubkleding, krijgen geen punten. Meerdere overtredingen worden geenszins getolereerd. Tijdens meerdaagse uitstappen kan een uitzondering gemaakt worden.

 21. Ieder fietsend lid is verplicht om zich een pakket van de clubkleding aan te schaffen: wielertrui, wielerbroek (kort) en vest/trui met lange mouwen. 

 22. Diversen

 23. Aan de begeleider van de uitstappen, die zijn eigen wagen gebruikt of ter beschikking stelt, wordt per rit een vergoeding betaald die door het bestuur wordt bepaald . Deze vergoeding wordt ook uitbetaald voor andere, met het bestuur afgesproken, verplaatsingen voor de club).

 24. We houden het clublokaal TC De Mol zowel binnen als buiten netjes en opgeruimd. Indien er op de buitenvelden getennist wordt, plaatsen we geen fietsen tegen de afsluiting van het tennisveld. Rennersclub Korbeek-Lo vzw noch TC De Mol zijn aansprakelijk bij diefstal of beschadiging aan fietsen.

 25. Alleen de raad van bestuur is gemachtigd om de Rennersclubcode te wijzigen. Bij wijzigingen wordt deze tekst op de website geüpdatet. Leden worden ervan op de hoogte gesteld op vergaderingen en via nieuwsbrieven.